• +3612550770

Natura Protekt Kft.

Adatkezelési tájékoztató

 

A Natura Protekt Kft. tájékoztatja a www.naturaprotekt.hu felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történik.

1.    A kezelt adatok köre

-       név

-       telefonszám

-       e-mail cím

A látogató a honlapon történő üzenet küldéssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Natura Protekt Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

2.    Az adatkezelés célja

 

-       A Natura Protekt Kft. szolgáltatásairól, termékeiről direkt marketing célú megkeresés, tájékoztatás nyújtás, hírlevél küldés.

-       Piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése.

 

3.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.naturaprotekt.hu oldalon üzenetet küldők önkéntes hozzájárulása.

4.    Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a feliratkozás napján kezdődik és a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart (leiratkozásig).

5.    A honlap üzemeltetője

A www.naturaProtekt.hu honlapot a Natura Protekt Kft. (székhely: 1116 Budapest Fehérvári út 120.) üzemelteti, az adatokat a www.naturaprotekt.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Natura Protekt Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

6.    Az érintettek jogai

Az üzenet küldők bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Natura Protekt Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Az adatok törlését az ügyfelek a kapcsolat menüpontban a megadott telefonszámon vagy az  email címre megküldött levélben kérhetik. A Natura Protekt Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, megkereséseket a Natura Protekt Kft. az email címről küldi ki vagy a Natura Protekt Kft. rögzített vonaláról indítja. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.naturaprotekt.hu/leiratkozas) jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Telefonos megkeresés esetén pedig kollégánknak is jelezheti rögzített vonalon, hogy a továbbiakban nem szeretné, ha a Natura Protekt Kft. bármilyen módon felkeresné. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott telefonszám, email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7.    Jogorvoslat

A feliratkozás az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

       8.    Adatkezelés

A www.naturaprotekt.hu weboldal adatfeldolgozója minden esetben a Natura Protekt Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 120., adószám: 23694895-2-43), aki a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezik adatkezelési nyilvántartási számmal.

Nyilvántartási szám: NAIH-78147/2014.
                                  NAIH-101344/2016